Skip to main content
Skip table of contents

Liikkeentunnistuksen testaaminen

  1. Käynnistä Laskuri

  2. Kun laskuri on päällä, niin silloin kuvaikkunassa näkyy ne alueet punaisina, joissa liikkeentunnistuksen mukaan liikettä havaitaan.

  3. Kun arvo Määrä(muuttuneiden pikseleiden määrä) ylittyy, niin silloin Mirasys VMS-ohjelmisto tallentaa. Oletuksena 5%

  4. Herkkyyttä ja määrää muuttamalla voidaan säätä jokainen kamera yksilöllisesti

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.