Skip to main content
Skip table of contents

Rekisterilaattojen tunnistuksen asetukset

License Plate Recognition (LPR) palvelun asetusten muokkaus System Manager sovelluksessa:

Avaa System Manager sovellus. LPR-asetukset ladataan sisäänkirjautumisen jälkeen.

Jos lisenssissä ei ole Smart LPR ominaisuutta, LPR asetuksia ei voi muokata.

RTSP Server Streaming ominaisuus pitää olla mukana lisenssissä.

Muokkaa LPR-asetuksia

 1. Valitse VMS-palvelin Videonhallintapalvelimet välilehdeltä ja aukaise sen valikko näkyviin

 2. Aukaise Kamera-asetukset ikkuna tuplaklikkaamalla “Kamerat” kohtaa

 3. Valitse LPR-asetukset välilehti. Huomaa että kamera-asetuksia avattaessa lisenssistä tarkistetaan onko LPR-palvelun käyttö mahdollista, ja luodaan lista kameroista jotka ovat käytössä LPR-palvelussa tai voidaan ottaa käyttöön LPR-palvelussa. 

 4. Kun LPR-asetukset välilehti valitaan, listan ensimmäinen kamera tulee valituksi.

Jos kamera on käytössä LPR-palvelussa, asetukset ladataan LPR-palvelimelta.

Palvelun nimi listan yläpuolella on tieto LPR lisenssien määrästä ja kuinka monta niistä on käytössä. Kun LPR-palvelu valitaan kameralle, käytössä olevien lisenssien määrä kasvaa yhdellä. Vastaavasti kun LPR-palveluksi valitaan “None”, niin käytössä olevien lisenssien määrä vähenee yhdellä.

Huom: Heti kun kamera on valittu, videon striimaus alkaa tunnistusalue-kohdassa.

Jos mitään LPR-palvelua ei ole valittu Palvelun nimi listalta, niin LPR-asetuksia ei voi muokata.

LPR-asetuksia ei voi muokata jos RTSP-striimaus ei ole käytössä valitulle kameralle

Jos valittu kamera on käytössä jossakin palvelussa, mutta LPR lisenssi ei salli sen käyttöä valitulle palvelulle, niin Valittua kameraa nykyiseen palveluun ei sallita lisenssillä. Vapauta rekisterinumeron tunnistuspalvelu tälle kameralle tai mille tahansa muulle kameralle asettaaksesi tämän kameran lisenssin. viesti näytetään.

LPR-palvelua ei voida asettaa kameralle jos kaikki LPR-lisenssit ovat jo käytössä

Jos kamerassa on rekisterinumeroiden tunnistus, voidaan valita “Camera Engine” Palvelun nimi valikosta. Se tarkoittaa että kamera tekee rekisterinumeroiden tunnistukset. Tunnistustapahtumat menevät List Management palvelulle samalla tavalla riippumatta siitä mitä LPR-palvelua käytetään.

Jos käytetään “Camera Engine” palvelua, LPR asetuksia ei voi muokata System Manager sovelluksessa, vaan se pitää tehdä aukaisemalla kamera-asetukset selaimessa.

“Lisenssit (käytetyt /yhteensä)” kenttä näyttää kuinka monta LPR-lisenssiä on käytössä ja kuinka monta on käytettävissä. Jos lisenssi on rajoittamaton, “Rajoittamaton” teksti näkyy tässä kohtaa.

Rekisterinumeroiden tunnistusasetukset

Kun kamera, kameran striimi ja LPR-palvelu on valittu, LPR-asetuksia voi muokata. Asetukset löytyvät Tunnistusparametrit kohdasta LPR-asetukset välilehdeltä Kamera-asetukset ikkunassa.

Asetukset ovat LPR-palvelua varten.

 • Tunnistusalue - määrittää sen alueen minkä sisältä rekisterikilpiiä tunnistetaan.

 • Saman rekisterinumeron tunnistuksen viive - kuinka monta sekuntia pitää kulua ennen kuin lähetetään uusi tapahtuma saman rekisterinumeron tunnistuksesta.

 • Maksimi rekisterilaattojen määrä - maksimimäärä sille kuinka monta rekisterikilpeä tunnistetaan.

 • Minimi merkkitunnistuksen luotettavuus - minimiarvo rekisterinumeron merkkien tunnistuksen luotettavuudelle, väliltä 25% - 95%.

 • Minimi rekisterilaattojen tunnistusluotettavuus - minimiarvo rekisterikilpien tunnistuksen luotettavuudelle, väliltä 25% - 95%.

 • Minimi rekisterilaatan korkeus - rekisterikilpien minimikorkeus % kuvan korkeudesta, väliltä 1% - 50%.

 • Tunnistusväli - millisekunttia, kuinka usein tunnistusta tehdään: jos se on esimerkiksi 250 ms, niin tunnistus tehdään 4 kertaa sekunnissa (vaikka videostriimin kuvatahti olisi paljon korkeampi, kuten 30 fps).

 • Laite - mitä laitetta käytetään tunnistuksissa. Käytettävissä olevat laitteet riippuvat siitä mitä laitteita on LPR-palvelimella.

 • Alue - minkä maanosan (Eurasia tai Americas) mallia käytetään tunnistuksissa.

 • Minimi maatunnistuksen luotettavuus - minimiarvo maatunnistuksen luotettavuudelle, väliltä 25% - 95%.

 • Aktivoi maatunnistus - maatunnistus käytössä / ei käytössä. Maatunnistuksen aktivointi voi parantaa rekisterinumeroiden tunnistuksen tarkkuutta.

 • Sisällytä rekisterilaattakuvat - otetaanko tunnistustapahtumiin mukaan kuvat rekisterikilvistä.

 • Ota kuvien laitepurku käyttöön - käytä näytönohjainta kuvien dekoodaamiseen (CUDA, DXVA or DirectX).

Tallenna asetukset

Klikkaa Kamera-asetukset ikkunan alaosassa olevaa OK-nappulaa.

Klikkaa Peruuta-nappulaa jos haluta sulkea ikkunan tallettamatta muutoksia.

Muut asetuksien päivitykset

LPR-palvelimien asetuksia päivitetään myös kun järjestelmän asetukset muuttuvat:

 • VMS-palvelimen poisto: jos VMS-palvelin poistetaan, kaikki siihen liittyvät kamerat otetaan pois käytöstä LPR-palvelimilta.

 • Kamera poisto: jos kamera poistetaan, niin se otetaan pois käytöstä LPR-palvelimilta. Sama kamera-striimi ei voi olla käytössä useammalla LPR-palvelimella, mutta LPR-palvelimella voi olla monta kamera-striimiä.

 • Kuvan resoluution ja kompression muutokset: uudet asetukset otetaan käyttöön LPR-palvelimella kun asetukset talletaan.

 • RTSP asetukset: jos salasana, käyttäjätunnus, RTSP portin numero, yms. parametrit muuttuvat, uudet asetukset otetaan käyttöön LPR-palvelimella kun asetukset talletaan..

 • Kuvan resoluution muutos laitteistoasetuksissa: jos resoluutiota muutetaan, uudet asetukset otetaan käyttöön LPR-palvelimella kun asetukset talletaan.

 • Kameran vaihto laitteistoasetuksissa: jos kamera muuttuu toiseksi laitteeksi (vaihdetaan IP-osoite tms.), uudet asetukset otetaan käyttöön LPR-palvelimella kun asetukset talletaan.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.