Skip to main content
Skip table of contents

Rekisterilaattojen Tunnistuksen Johdanto

License Plate Recognition (LPR) palvelua käytetään auton tunnistamiseen sen rekisterikilven avulla. VMS-järjestelmä saa tiedon kun rekisterikilpi havaitaan valitulta kameralta, ja kun tietty rekisterinumero on tunnistettu kuvasta. Yhdessä List Management palvelun kanssa tämä mahdollistaa esimerkiksi automaattisen järjestelmän luomisen parkkihallien sisään- ja uloskäyntiin.

LPR-palvelu havaitsee rekisterikilvet videokuvista ja lähettää havaintotiedot List Management (LM) -palvelulle tunnistusta ja listojen vertailua varten.

FR-palvelulla on oma asennusohjelma, joten sitä voidaan ajaa erillisellä palvelimella tai joillakin VMS-palvelimilla.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.