Skip to main content
Skip table of contents

Tallennustietojen määritys

  1. Siirry System Manager\Videohallintapalvelimet\Tallennustiedot

2. Valitse kamera tai kamerat(SHIFT+maalaus)

3. Määritä Vähimmäisaika → materiaalia säilytetään vähintään x päivää, jos kiintolevyllä on tilaa

4. Määritä Maksimi → Mirasys VMS-ohjelmisto poistaa automaattisesti materiaalin, joka on vanhempaa kuin maksimiaika

5. Vahvista asetukset painamalla OK

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.