Skip to main content

Järjestelmänvalvojan ohje V9

Mirasys Documentation

Yleiskatsaus tästä oppaasta

Tämä opas on tarkoitettu niille, jotka määrittävät Mirasys-järjestelmän. Se näyttää, kuinka järjestelmään lisätään palvelimia ja muutetaan niiden asetuksia, ...

Tekninen tuki

Ota yhteyttä järjestelmän toimittajaan teknisessä tuessa ja takuuasioissa.

Mikä on Mirasys VMS -ohjelmisto?

Mirasys-ohjelmisto on hajautettu digitaalinen videonhallintajärjestelmä (VMS tai DVMS) video- ja äänivalvontasovelluksiin. Ohjelmisto voi valvoa reaaliaikais...

Käyttöjärjestelmän yhteensopivuus

Mirasys VMS V9 tukee seuraavia käyttöjärjestelmiä: Käyttöjärjestelmä Palvelin, joka tukee analogista kameraa kaappauskorttien kautta Palvelin, jossa on vain ...

Järjestelmän konfigurointi

Kun olet yhdistänyt kamerat ja muut laitteet palvelimiin, määritä järjestelmäasetukset ja lisää käyttäjätilejä ja käyttäjäprofiileja. Määritä järjestelmä suo...

Kirjautuminen

Tässä osiossa kerrotaan kuinka kirjautua sisään ja ulos System Managerista. Vain järjestelmänvalvojat tai käyttäjät, joilla on valvontaoikeudet, voivat kirja...

Käyttöliittymä

System Managerin käyttöliittymä System Managerin käyttöliittymä sisältää seuraavat elementit: Valikkopalkki Tiedosto Kirjaudu ulos Lukitse ohjelma Tuo Tallen...

Järjestelmä

Voit muokata ja varmuuskopioida järjestelmäasetuksia Järjestelmä-välilehdellä, seurata järjestelmää ja tutkia kurssin diagnostiikkatietoja. Voit myös muuttaa...

Videonhallintapalvelimet

Videonhallintapalvelimet-välilehdeltä voit määritellä seuraavia asetuksia: Ikoni Nimi Kuvaus Yleinen Muuta palvelimen nimeä ja kuvausta Täällä näytetään myös...

Profiilit

Profiilit määrittelevät, mihin VMS-komponentteihin käyttäjällä on pääsy ja millaiset käyttäjäoikeudet käyttäjällä on komponentteihin. Järjestelmässä on yksi ...

Käyttäjät ja käyttäjäryhmät

Kaikki käyttäjät kuuluvat käyttäjäryhmään (katso alla), jonka kautta heidän käyttöoikeuksiaan määritellään ja hallitaan. Järjestelmänvalvoja voi lisätä uusia...

TruCast

TruCast on suora kameravideon suoratoistoominaisuus Mirasys VMS:ssä. TruCastin kanssa; kuva tulee suoraan kamerasta Spotter-ohjelmistoon. Normaalissa suorato...

Varapalvelimet

❗️Jos haluat siirtää myös VCA-kanavat, varapalvelimen tulee sisältää oikea määrä aktivoituja VCA-kanavia. Mirasys VMS tukee varapalvelimia Mirasys VMS -vaiht...

Varapalvelimen asetusten siirto

Varapalvelimen asetusten siirto Tuettu V9.5.0:sta lähtien V9.5.0:ssa palautus voidaan tehdä joko automaattisesti tai manuaalisesti, eikä asetusten varmuuskop...

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.