Skip to main content
Skip table of contents

Korosta

VCA-korostusvalikko on käytössä, jos VMS-lisenssissä on VCA-kanavia, ja VCA on otettu käyttöön tälle kameralle System Managerissa. Valikko tarjoaa mahdollisuuden:

  • Korosta liikkuvia esineitä, kuten autoja ja käveleviä ihmisiä

  • Näytä kohteen jäljitys kameran näytössä

  • Näytä tekstitiedot, jotka liittyvät jäljitettyyn objektiin

  • Näytä VCA-vyöhykkeet ja -linjat sen jälkeen, kun ne on määritetty VCA-asetuksissa

  • Näytä VCA-tapahtumalaskuri

  • Nollaa laskurit

Vain asiakaskohtaiset VCA-laskurit ovat paikallisia Spotter-sovelluksessa, eivätkä ne ole integroitu Mirasys Reporting+ -sovellukseen.Ne on tarkoitettu lyhytaikaiseen raportointiin, ja ne voidaan nollata napsauttamalla kameran näytöllä olevaa laskuria.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.