Skip to main content
Skip table of contents

Asentaminen Spotter Only-paketista

Spotter Only-paketti asentaa ainoastaan Spotterin

  1. Valitse Install

  2. Valitse Next

  3. Käytä oletuskohdekansiota ja napsauta Next

  4. Määritä master-palvelimen osoite ja paina Next

5. Valitse Install

6. Valitse Finish

7. Viimeistele asennus painamalla Close

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.