Skip to main content
Skip table of contents

Asettelun muokkaaminen

  1. Valitse tarvittavat laitteet Spotter-työalueelle

  2. Avaa Asettelut

  3. Avaa Asetttelut

  1. Valitse asettelu luettelosta

  2. Muuta nimeä tarvittaessa

  3. Aseta aikatauluasetukset tarvittaessa

  4. Valitse Korvaa nykyisellä

  5. Valitse Tallenna

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.