Skip to main content
Skip table of contents

Asettelun tallentaminen

  1. Avaa kaikki tarvittavat laitteet työalueelle

  2. Avaa Asettelut

  3. Valitse Uusi asettelu

  1. Määritä asettelun nimi

  2. Aseta kuvaus, jos tarpeellista

  3. Määritä jakaminen, jos tarpeellista

  4. Määritä ajoitettu, jos tarpeellista

  5. Paina Tallenna

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.