Skip to main content
Skip table of contents

Hälytykset (Spotter Web Mobile)

Kun hälytyslista avataan, luettelo näyttää aktiiviset hälytykset PUNAISELLA taustalla ja päättyneet hälytykset HARMAALLA taustalla

Aktiiviset hälytykset

Jos hälytyksiä on aktiivisena, kuvake on PUNAINEN

Hälytyksen tiedot

Käyttäjä voi nähdä hälytyksen tiedot napsauttamalla hälytyksen nimen pientä nuolta

Seuraavat tiedot näytetään:

  • Hälytyksen nimi

  • Alkuaika

  • Loppuaika

  • Kesto

  • Prioriteetti

  • Laukaisin

  • Toiminnot

Hälytyksen avaaminen

Hälytykset voidaan avata valitsemalla hälytys luettelosta

Kun hälytys avataan, kaikki kamerat, jotka on asetettu hälytystoimintakameroiksi, avautuvat

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.