Skip to main content
Skip table of contents

Materiaalin vienti (Spotter Web)

Valitse Vie materiaalia oikeasta alakulmasta

  1. Määritä Leikkeen nimi

  2. Valitse leikkeen kohteet

  3. Määritä alkamisaika

  4. Määritä Loppuaika

  5. Valitse FormaattiASFMP4 or SEF

  6. Valitse Aloita

Lataukset

Latauksista käyttäjät voivat nähdä materiaalin viennin edistymisen

Viennin jälkeen käyttäjä voi ladata paketin

Ladattu paketti on pakattu ja se on purettava

Latausten poistaminen

  1. Valitse videoleike listalta

  2. Valitse Poista vienti

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.