Skip to main content
Skip table of contents

Materiaalin vienti (Spotter Web Mobile)

Medialeikkeen vienti

  1. Määritä leikkeen nimi

  2. Valitse leikkeen kohteet

  3. Valitse alkamisaika

  4. Määritä loppuaika

  5. Valitse Kopioi soitin, jos tarpeellista

  6. Määritä Formaatti

  7. Valitse Aloita

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.