Skip to main content
Skip table of contents

Näkymän muokkaaminen

  1. Valitse näkymä

  2. Valitse Muokkaa

3. Muokkaa Näkymän nimeä

4. Määritä Ruudukko

5. Määritä Päivitä kuva asetukset

6. Valitse Tallenna

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.