Skip to main content
Skip table of contents

Näkymät (Spotter Web Mobile)

  1. Valitse Asetukset käyttöliittymän oikeasta yläkulmasta

Uusi näkymä

  1. Valitse Uusi näkymä

  2. Valitse kamerat näkymään

Näkymän vaihtaminen

  1. Paina Asetukset - ikonia

  2. Valitse haluttu näkymä

Näkymän muokkaaminen

  1. Valitse Asetukset

  2. Valitse oikean näkymän kohdalta

3. Muuta näkymän nimeä, jos tarpeellista

4. Valitse Tallenna

Näkymän poistaminen

  1. Valitse Asetukset

  2. Valitse näkymä ja paina

3. Vahvista näkymän poistaminen painamalla OK

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.