Skip to main content
Skip table of contents

PTZ-kameran hallinta

  1. Avaa PTZ-kamera reaaliaikaiseen näkymään

  2. Valitse PTZ Hallinta

  3. Valitse Varaa PTZ-ohjaus kameralta XXXX

4. Avaa PTZ-ohjaus

5. Ohjaa PTZ-kameraa nuolilla

Suurennus, Tarkennus ja Iiris

Ohjaa PTZ-kameran zoomia, tarkennusta ja iiristä

Esiasennot

Käyttäjä pystyy ohjaamaan PTZ-kameran esiasentoja Nykyinen esiasetus näytetään esiasetuksen nimen lopussa olevalla nuolikuvakkeella

Kierto-ohjelmat

Käyttäjä pystyy aktivoimaan kameralle halutun valmiiksi luodun kierron.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.