Skip to main content
Skip table of contents

VCA - Aggressiivinen käyttäytyminen

Sääntö, joka laukeaa, kun näkökentässä havaitaan aggressiivista käyttäytymistä määritettyä kestoa pidempään.

Aggressiivinen käyttäytyminen ei vaadi vyöhykettä, ja se toimii seurantalaitteesta riippumatta. Tämän algoritmin ottaminen käyttöön lisäämällä tämä sääntö vaikuttaa kanavan kapasiteettiin, koska algoritmi toimii valitun kanavanseurannan lisäksi.

Tätä ominaisuutta varten tarvitaan erillinen VCAbehaviour-lisenssi.

image-20240103-101102.png

Graafinen näkymä

image-20240103-101126.png

Lomakkeen näkymä

image-20240103-101136.png

Konfigurointi

Property

Description

Default Value

Name (nimi)

Käyttäjän määrittelemä nimi tälle säännölle

“Aggressive #”

Can Trigger Actions (Voi laukaista toimintoja)

Määrittää, käynnistävätkö tämän säännön tuottamat tapahtumat toimia.

Active

Duration(Ajanjakso)

Ajanjakso ennen kuin aggressiivinen käyttäytyminen laukaisee säännön.

1 to 60 seconds

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.