Skip to main content
Skip table of contents

VCA kanava asetukset

VCA-kanava-asetukset sisältää kaikki videokanaviin liittyvät asetukset, joissa VCACore on käytössä.

  • Seuranta

  • Alueet

  • Kalibrointi

  • Luokittelu

  • Burnt-in-merkintä

  • Säännöt

  • Videon esikatselu

  • Deep-Learning

  • Voit avata VCA-asetusten alla halutun kameran klikkaamalla sitä.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.