Skip to main content
Skip table of contents

VCA Burnt-in Annotaatiot

Burnt-in-annotaatiot mahdollistavat VCAserverin metatietojen lisäämisen raakavideovirtaan.

Sisäänrakennettujen merkintöjen asetuksilla ohjataan sitä, mitkä VCAserverin metatiedot (objektit, tapahtumat jne.) renderöidään videovirtaan.

Huom:

Jotta kohteen parametrit, kuten nopeus, korkeus, pinta-ala ja luokitukset, voidaan näyttää, kanava on ensin kalibroitava.

Jotta DL-luokitusmerkinnät voidaan näyttää, kanavalle on määritettävä aktiivinen Deep Learning Filter -sääntö tai DL People Tracker -seuranta on otettava käyttöön.

Värisignaatiomerkintöjen näyttäminen edellyttää, että kanavalla on määritetty aktiivinen värisuodatussääntö.

Jotkin merkinnät koskevat vain tiettyjä seurantalaitteita, jolloin vaadittu seurantalaite on lueteltu suluissa.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.