Skip to main content
Skip table of contents

VCA Hand Object Interaction Tracker

Hand Object Interaction (HOI) Tracker on suunniteltu havaitsemaan kädet ja niiden pitelemät esineet. HOI-seurantalaite vaatii ylhäältä alaspäin suuntautuvan ja suhteellisen läheisen näkökentän, jotta se havaitsisi optimaalisesti. Seuraavassa on luettelo Hand Object Interaction Trackerin havaitsemista esineistä:

Class Name

Description

hand

Käsi

object

Kädessä pidettävä esine esine

Hand Object Interaction Tracker perustuu luokittelu- ja havaintomalliin, joka ilmoittaa kohteen sijainnin näkökentässä. Katso Deep Learning Requirements tämän algoritmin laitteistovaatimukset.

Hand Object Interaction Tracker -seurannassa on seuraavat asetukset:

  • Seurattujen kohteiden havaitsemispiste (HOI)

  • Manipulaation tunnistus (HOI)

  • Signaalin menetys Emit-väli (HOI)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.