Skip to main content
Skip table of contents

VCA - Ilmestyvät ja katoavat

Appear (Esiintymissääntö) havaitsee kohteet, joita aletaan seurata alueella, esimerkiksi henkilön, joka ilmestyy kohtaukseen oviaukosta.
Sitä vastoin katoamissääntö havaitsee kohteet, joiden seuranta loppuu alueen sisällä, esimerkiksi henkilön, joka poistuu kohtauksesta oviaukon kautta.
Huomautus: Esiintymis- ja katoamissäännöt eroavat sisään- ja ulostulosäännöistä, jotka on kuvattu yksityiskohtaisesti sisään- ja ulostulosääntöjen kuvauksissa.

Configuration Appear

Property

Description

Default Value

Name (Nimi)

Käyttäjän määrittelemä nimi tälle säännölle

"Appear #"

Can Trigger Actions (Voi laukaista toimintoja)

Määrittää, voiko tämän säännön tuottamat tapahtumat käynnistyä.

Active

Zone (Alue)

Alue, johon tämä sääntö liittyy

None

Configuration Disappear

Property

Description

Default Value

Name (Nimi)

Käyttäjän määrittelemä nimi tälle säännölle

"Disappear #"

Can Trigger Actions (Voi laukaista toimintoja)

Määrittää, voiko tämän säännön tuottamat tapahtumat käynnistyä.

Active

Zone (Alue)

Alue, johon tämä sääntö liittyy

None

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.