Skip to main content
Skip table of contents

VCA - Läsnäolo

Presence (Läsnäolo) -sääntö, joka laukaisee tapahtuman, kun kohde havaitaan ensimmäisen kerran tietyllä alueella.
Huomautus: Läsnäolosääntö sisältää useita erilaisia käyttäytymismalleja, esimerkiksi Läsnäolosääntö laukeaa samoissa tilanteissa kuin Sisään- ja Ilmestymissääntö.
Se, mikä sääntö on sopivin, riippuu skenaariosta.

Presence konfiguraatio

Property

Description

Default Value

Name (Nimi)

Käyttäjän määrittämä nimi säännölle

"Deep Learning Presence #"

Can Trigger Actions (Voi laukaista toimintoja)

Määrittää, Voiko tämän säännön tuottamat tapahtumat käynnistyä.

Active

Zone (Alue)

Alue, johon tämä sääntö liittyy

None

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.