Skip to main content
Skip table of contents

VCA - Objekti jälki

Object trail (objekti jälki) näyttää, missä kohde on käynyt.
Kalibroinnista riippuen jälki voidaan piirtää kohteen keskipisteestä tai keskipohjapisteestä.
(Lisätietoja on kohdassa Lisäasetukset).
Jälki on tärkeä määritettäessä, miten sääntö käynnistyy.
Jäljen pisteen ja alueen tai viivan leikkauspiste määrittää, laukaistaanko sääntö vai ei.
Seuraava kuva havainnollistaa tätä kohtaa: sinisen ajoneuvon jälki risteää havaitsemisalueen kanssa ja renderöidään punaisella.
Sitä vastoin valkoinen ajoneuvo risteää havaitsemisalueen kanssa, mutta sen jälki ei (vielä) risteä, joten se ei ole laukaissut sääntöä, ja se esitetään keltaisena.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.