Skip to main content
Skip table of contents

VCA - Perussyötteet

Perussyötettä tai -sääntöä voidaan käyttää vain toiminnan käynnistämiseen tai toisen sääntötyypin syötteenä.
Perussyötteet vaativat aina vyöhykkeen ja mahdollisesti joitakin lisäparametreja.
Perussyötettä voidaan käyttää yksinään käynnistämään toiminto, vaikka niitä käytetäänkin usein muiden suodattimien tai ehdollisten sääntöjen syötteenä.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.