Skip to main content
Skip table of contents

VCA - Pysähtynyt

Stopped (pysähtynyt) -sääntö havaitsee kohteet, jotka ovat pysähtyneinä alueella pidempään kuin määritetyn ajan.
Pysähtynyt-sääntö edellyttää, että alue on valittu, ennen kuin ajan määrä voidaan määrittää.

Huomautus: Pysähtynyt-sääntö ei havaitse hylättyjä kohteita. Se havaitsee vain kohteet, jotka ovat liikkuneet jossakin vaiheessa ja ovat sitten pysähtyneet.

Konfiguraatio Pysähtynyt

Property

Description

Default Value

Name (Nimi)

A user-specified name for this rule

"Stopped #"

Zone (Alue)

Alue, johon tämä sääntö liittyy

None

Aika

Ajanjakso ennen kuin pysäytetty kohde laukaisee säännön.

0

Can Trigger Actions (Voi laukaista toimintoja)

Määrittää, Voiko tämän säännön tuottamat tapahtumat käynnistyä.

Active

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.