Skip to main content
Skip table of contents

VCA - Takaa-ajo

Tailgating (takaa-ajo) -sääntö havaitsee kohteet, jotka ylittävät vyöhykkeen tai viivan nopeasti peräkkäin.
Tässä esimerkissä kohde 1 on ylittämässä havaintolinjan. Toinen kohde (kohde 2) seuraa tiiviisti perässä.
Perässäajon havaitsemiskynnys on asetettu 5 sekunniksi.
Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki kohteet, jotka ylittävät linjan 5 sekunnin kuluessa siitä, kun jokin kohde on jo ylittänyt linjan, laukaisevat kohteen perässäajosäännön.

Kohde 2 ylittää viivan 5 sekunnin kuluessa kohteesta 1. Tämä laukaisee perässäajosuodattimen ja aiheuttaa tapahtuman.

Property

Description

Default Value

Name (Nimi)

Käyttäjän määrittämä nimi säännölle

"Tailgating #"

Zone (Alue)

Alue, johon tämä sääntö liittyy

None

Duration (Kesto)

Enimmäisaika, joka kuluu ensimmäisen ja toisen kohteen vyöhykkeelle saapumisen välillä säännön käynnistämiseksi.

0

Can Trigger Actions (Voi laukaista toimintoja)

Määrittää, Voiko tämän säännön tuottamat tapahtumat käynnistyä.

Active

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.