Skip to main content
Skip table of contents

Asiakasohjelmistot

Järjestelmänvalvojat käyttävät System Manager  -ohjelmaa näihin tehtäviin:

  • Palvelimien konfigurointi.

  • Käyttäjätilien ja käyttäjäprofiilien lisääminen.

  • Järjestelmän monitorointiin

Järjestelmäoperaattorit käyttävät Spotter-sovellusta:

  • Reaaliaikaiseen tarkkailuun ja toistamaan tallennettua videota ja ääntä

  • Ohjaa digitaalisia I/O-kytkimiä ja PTZ-kameroita

  • Vie video- ja äänileikkeet paikalliseen mediaan

  • Vastaanota ja käsittele hälytysilmoituksia

  • Luo videomatriiseja valinnaisen, erikseen myytävän Agile Video Matrix (AVM) -ohjelmiston avulla

  • Käytä muita laajennuksia, kuten Grafana-raportointia tai luettelonhallintaa

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.