Skip to main content
Skip table of contents

Mitä järjestelmä sisältää?

Mirasys-järjestelmä koostuu seuraavista osista:

 • 1-150 VMS-palvelinta

  • Master Server (omistettu palvelin – suositeltava – yksi videotallennus VMS-palvelimista tai ainoa palvelin yhden palvelimen, ei-verkkoympäristössä)

  • VMS-palvelin ("tallennuspalvelimet", jos järjestelmä koostuu useista palvelimista)

 • Asiakas-ohjelmistot

  • Mirasys System Manager

  • Mirasys Spotter

  • Mirasys Spotter Web

  • Mirasys Spotter Mobile

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.