Skip to main content
Skip table of contents

Yksi palvelin reitittimen takana

Scenario 1: Käyttämällä järjestelmää, jossa on  yksi palvelin reitittimen/palomuurin takana

Jos käyttäjä käyttää yhtä palvelinta WAN-verkosta, hänen on muodostettava yhteys VMS-palvelimeen ulkoisella IP-osoitteella, jonka reititin on kääntänyt.
Käyttäjä voi tarkistaa portin edelleenlähetyksen, mikä portti on käytössä, mutta se on erittäin todennäköisesti portti 5008.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.