Skip to main content
Skip table of contents

Audit trail loki

Audit trail lokeja voidaan käyttää VMS järjestelmän käyttäjien aktiviteettien hakuun. Ne löytyvät System Manager sovelluksesta, Järjestelmä-välilehden Seuranta kohdasta.

Audit trail lokit

Audit trail dialogissa Administrator-käyttäjä voi hakea audit trail tapahtumia useilla hakuparametreilla.

Hakuparametrien alapuolella oleva haku-nappula käynnistää audit trail tapahtumien haun annetuilla parametreilla. Tulokset näytetään listalla ajan mukaan lajiteltuina. Audit trail tapahtumat voidaan lajitella muidenkin kenttien mukaan, klikkaamalla listan sarakkeen otsikkoa.

Hakuparametrit

Seuraavia parametreja voidaan käyttää audit trail tapahtumien hakuun.

 • Päivä - Valitse haun alkupäivä. Nappulat vasemmalla ja oikealla puolella valitsevat edellisen tai seuraavan päivän.

 • Aika - Valitse haun alkuaika. Nappulat vasemmalla ja oikealla puolella valitsevat edellisen ja seuraavan tunnin. Nappulat ylös ja alas vähentävät tai lisäävät aikaan 10 minuuttia.

 • Haun loppuaika - jos valittu, mahdollistaa haun loppuajan asettamisen samalla tavalla kuin alkuaika asetettiin. Jos ei valittu, loppuaikaa ei käytetä (= haku nykyhetkeen asti)

 • Käyttäjä - Käyttäjä jonka tapahtumia haetaan. Kaikki = haetaan kaikkien käyttäjien tapahtumia.

 • Sovellus - Minkä sovelluksen tapahtumia haetaan. Kaikki = haetaan kaikkien sovellusten tapahtumia.

 • Max operaatioiden määrä - Maksimimäärä kuinka monta tapahtumaa haetaan alkuajasta eteenpäin.

 • Operatio - Mitä tapahtumaa haetaan: voidaan valita yksi tai useampi tapahtuma, kaikki tai ei yhtään tapahtumaa. Jos ei ole valittu yhtään tapahtumaa tai kaikki, niin haetaan kaikki tapahtumat. Näitä nappuloita voi käyttää tapahtumien valintaan:

  • Valikon laajennus

  • Valitse kaikki

  • Tyhjää valinnat

Hakutulokset

Löydetyt audit trail tapahtumat näytetään listalla. Jokaisesta audit trail tapahtumasta näytetään listalla:

 • Aika - tapahtuman aika.

 • Käyttäjä - Käyttäjä joka suoritti toimenpiteen.

 • Sovellus - Sovellus millä toimenpide tehtiin.

 • Tapahtuma - Tapahtuman nimi.

Audit lokin vienti

Listalla olevat audit trail tapahtumat voidaan tallentaa PDF tiedostoon klikkaamalla listan alapuolella olevaa nappulaa. Dialogissa voidaan antaa tiedoston nimi, sijainti, ja kuvaus sisällöstä. Otsikko muodostetaan tallennusajasta ja sen käyttäjän nimestä kuka loi PDF-tiedoston. PDF tiedosto sisältää kaiken listalla näkyvän tiedon.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.